You are currently viewing Besøg på Globen den 28-10-2021

Besøg på Globen den 28-10-2021

Besøg på Globen den 28-10-2021

Vi var 58 personer som var på Virksomhedsbesøg på Globen og Hotel Factory Lodge, det var en dejlig aften hvor vi startede med kaffe og kage, herefter fortalte Martin Skibsted om da han kom til Sakskøbing og fra hans første forhandlinger om køb af Papirfabrikken og hvad da herefter er udarbejdet til dato.

Efter dette blev vi delt i 2 hold hvor vi fik en rigtig god fortælling om vores miljø m.m. af Mette, det tog ca.½ time, og herefter skiftede vi hold for at få lidt rundvisning.

Der er i dag 34 værelser og 26 barakker, som er besat de næste 2½ år af Hollænder fra Femern Belt. For disse personer er der lavet en Restaurant, Bar og Fitness rum.

Det var en rigtig god og hyggelig aften.

En stor tak til Mette og Martin