afholder ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2020 kl. 19:00

i Holeby Hallens Cafeteria.

Dagsorden ifl. vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

PBV

Mogens Christiansen

Formand

Categories:

Tags:

Comments are closed

Facebook