Ekstraordinær generalforsamling i Borgerforeningen for Holeby og Omegn af 2009.

Ekstraordinær generalforsamling i Borgerforeningen for Holeby og Omegn af 2009.

På foreningens ordinære generalforsamling tirsdag den 5. april 2022 lykkedes det ikke at få valgt en ny formand, idet Mogens Christiansen efter 12 års virke havde meddelt at han ikke ønskede at forsætte som formand eller medlem af bestyrelsen. Ingen af de 17 fremmødte ønskede at overtage formandshvervet.

Dirigenten, Marianne Nielsen, var derfor nødt til af afbryde generalforsamlingen og pålægge den siddende bestyrelse at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Den siddende bestyrelse har derfor besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 26. april 2022 kl. 19:00 i Holeby Hallens Cafeteria med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af formand subsidiært opløsning af foreningen.

På den ordinære generalforsamling fremkom der flere tilkendegivelser om at bevare foreningen der siden 2009 har varetaget diverse arrangementer i Holeby så som affaldsindsamling, arrangement i forbindelse med Sct. Hans aften, virksomhedsbesøg, flagalle, juleudsmykning, julearrangement for børn osv. Ligeledes har foreningen i vidt omfang haft kontakt til Lollands Kommune i situationer hvor vi enten havde forskellige ønsker eller saglig kritik over forholdene som man bød Holeby og omegn.

Erhardt Tonnesen m.fl. pointerede netop denne kontakt som vital for et mindre samfund som Holeby, hvorfor det vil være særdeles uheldigt, såfremt der ikke kan findes en ny formand. Dette vil som det fremgår af dagsordenen betyde en opløsning af foreningen.

Såfremt foreningen skal opløses, henvises til bestemmelserne i:

§ 10 Foreningens opløsning

Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler overdrages til alment velgørende formål i den gamle Holeby Kommune som bestemt af den ophævende generalforsamling.