Generalforsamling d. 07-05-2013

  • Post author:
  • Post category:Beretning

Generalforsamling d. 07-05-2013


Formandens beretning

Sankt Hans aften blev igen en succes med et bål som brændte fuldstændig perfekt. (Bålet var sponsoreret af Bursø Skrot) Musikken var Højreby spillemandslaug, som var rigtig gode, men vi kunne godt tænke os at der mødte lidt flere op med madkurven, nu da vi har købt et stort telt. Og fyrværkeriet er altid godt, det blev en dejlig aften med mange gæster ca. 500 ved bålet, som kunne høre en fantastiks god båltale holdt af Kaj Sixtus, Han blev hidkaldt da den aftale med Martin Skibsted ikke kunne lade sig gøre. Og vejret var perfekt.

Martin Skibsted åbnede Globen for os, som et plaster på såret fordi han ikke kunne holde båltalen, her var vi 52 personer fordelt på 2 hold og ca. de halve var ikke medlemmer og måtte betale 100 kr. pr. person, som så blev konverteret til et medlemskab i 2013.

Flagalléen var ikke så meget oppe i 2012

Vores juletræstænding med borgervæbningen, fakkeloptog, og en masse nisser m.m. fra Lone Schou (Pipaluk) og 1 veteran traktor, det blev igen en succes. Juletræet bliv tændt af årets Borger, som var Alice Kubiak.

Det var et rigtig flot juletræ som var doneret af Grethe og Svend Åge fra Nødebjerg. I år havde vi også en 60cm stjerne med lys, som er sponsoreret af Dagli´Brugsen.  (det er jo dejligt når nogen vil bakke os op, for skulle vi ud at købe alt det vi skulle bruge kunne vi ikke få det til at hænge sammen).

Juleudsmykningen var som altid flot. Vi har ikke udskiftet nogen lyskæder på grund af fejl.

Jeg vil hermed takke alle de frivillige som har hjulpet os og tak til dem som har leveret strøm.

Vi holdt igen en gammeldags juletræsfest for børnene med julemand (Keld), og denne gang havde Alice (årets Borger) sammen med Astrid på Violin og?? på Klaver påtaget sig at underholde børn og forældre med sang og dans om juletræet ca. ½ time. Herefter var der Godteposer og juice som var sponsoreret af Daglí’Brugsen. Efter en ½ times pause startede Alices team igen med lege om juletræet. (juletræet var doneret af Esther og Egon fra Gl. Holeby)

Vi havde fået nogle gevinster fra OH farve i Rødby, Sparlolland, Nordea og Holeby Fjernvarme, som vi udtrak på indgangsbilletter,                                        

Der kom 80 børn sammen med deres forældre eller bedsteforældre

Vi har samlet affald igen i år, vi mødes ved Hallen søndag d. 21. april kl.9:00 til lidt morgenbrød inden vi startede ud på ruterne.

Morgenbordet var sponsoreret af Dagli’Brugsen, Guldbageren og Tips og Lotto.

der var mødt 15 voksne med bestyrelse til at hjælpe.

Man kan ikke just sige at det var den store opbakning.                                                        

Der bliv indsamlet.:

90 kg Brandbart affald

Ca. 250 Dåser (16 kg )

12 kg Flasker

30 kg Jern

Vi har købt 3 bord/bænkesæt til Parken, men det ene er desværre fjernet, det er jo lidt kedeligt at vi ikke kan ha´ det stående i fred.

Vi har her i april måned støttet en demonstration mod lukning af vores Plejehjem, vi gav et tilskud sammen med lokale virksomheder til indkøb at nogle trøjer med Logo Bevar Bøgevænget og Holeby på brystet og  Borgerforeningen   på ryggen.

Medlemsantal

2009 384 personer 19 virksomheder

2010 387 personer 26 virksomheder

2011 363 personer 23½ virksomheder

2012 371 personer 24 virksomheder

2013 325 personer 221½ virksomheder

I ÅR 2014 HAR VI BESLUTTET

Vi vil samle affald igen i 2014, det vil blive den 27. april, hvor vi igen vil mødes ved Hallen kl.9:00 til lidt morgenbrød inden vi starter ud på ruterne. Vi håber at lidt flere borger vil bakke op om dette.

Vi vil lave Sankt Hans bål i Holeby Parken igen i år, der vil være mulighed for at medbringe sin madkurv og man kan købe øl og vand i Parken. Vi vil igen i år underholdes af Spillemandslaug fra Højreby , bål og fyrværkeri bliver som det plejer kl.22:30.  (Båltaler vil blive ??).

Juletræstænding vil blive som sædvanlig. Men det kan blive et enormt stort optog hvis det lykkes at få folk til at kravle i en dragt fra Pipaluk, her er der rigtige mange forskellige nissedragte.

Lone og vi vil gerne have et stort optog.

Så bak op om dette når den dag kommer.   

Juletræsfesten vil blive som sidste år 3. juledag,