Generalforsamling d. 08,05,2012

  • Post author:
  • Post category:Beretning

Generalforsamling d. 08,05,2012


Formandens beretning

Vi fik i foråret 2011 monteret 2 motionsredskaber mere i Holeby Parken.

Sankt Hans aften blev igen en succes med bål, musik og fyrværkeri, (der var lige det at vi ikke kunne få ild i bålet, men det sker ikke i 2012) det blev en dejlig aften med mange gæster ca. 500 personer og vejret var godt.

Flagalléen var sat op hver dag mens der var Lys over Lolland, det så godt ud og det har vi fået meget ros for.  Tak til de flittige hjælpere der sørgede for det.

Vores juletræstænding med borgervæbningen, fakkeloptog og 2 veteran traktorer blev igen en succes. Juletræet bliv tændt af året Borger, som var Mogens (Murer) Christiansen.

Juleudsmykningen var udvidet til at der var lystæpper på begge sider ved bymidten, det så rigtig godt ud. Vi har udskiftet en lyskæde på grund af fejl. Jeg vil hermed takke alle de frivillige som har hjulpet med opsætningen og tak til dem som har leveret strøm.

Vi holdt igen en gammeldags juletræsfest for børnene med julemænd (Keld & Birthe) men vi havde også fået fat i en tryllekunstner som underholdte i ca. 30 min. Godteposer og juice var sponsoreret af tips og Lotto.  Vi havde fået nogle gevinster fra OH farve i Rødby og Sparlolland, som vi udtrak på indgangsbilletten.                                          

Der kom 80 børn sammen med deres forældre eller bedsteforældre

Vi har i år været med til affaldsindsamling, den 22. april, her var der mødt 24 voksne og 5 børn til at hjælpe.                                                          Der bliv indsamlet.:

117 kg Brandbart affald

Ca. 387 Dåser (25 kg )

32 kg Flasker

28 kg Jern

Vi har fået udskiftet pladerne i vores flagstangshuller (de er lavet i det arbejdende værksted (tak til dem)

Desuden har vi i år købt 20 nye flagstænger med flag og et Partitelt på 6×8 meter med bundramme.

Der har været et par henvendelser ang. kontingent, hvorfor man opkræver pr. person.                                                                       Vi har valgt at opkræve pr. person. For opkræver man pr. husstand kan der sidde en familie med 2 børn der skal betale 200 kr. og naboen som er enlig skal også betale 200 kr.                                            Så bestyrelsen mener at det er mest retfærdigt at betale pr. person.

Medlemsantal

2009 384 personer 19 virksomheder

2010 387 personer 26 virksomheder

2011 363 personer 23½ virksomheder

2012 371 personer 24 virksomheder (samt 33 der endnu ikke har betalt)

I ÅR 2012 HAR VI BESLUTTET

Vi vil lave Sankt Hans bål i Holeby Parken igen i år, der vil være mulighed for at medbringe sin madkurv og man kan købe øl og vand i Parken. Vi vil i år finde en anden form for underholdning, bål og fyrværkeri bliver som det plejer kl.22:30.  (Båltaler vil blive Martin Skibsted).

Juletræs tænding vil blive som sædvanlig.

Juletræsfesten vil blive som sidste år 3. juledag, men denne gang vil vi se om vi kan få fat i noget børneteater eller noget der ligner.