Generalforsamling d. 12-04-2018

  • Post author:
  • Post category:Beretning

Generalforsamling d. 12-04-2018

Formandens beretning

Sankt Hans aften med et bål som var sponsoreret af Bursø Skrot. Musikken var igen Just Two, (det er en duo, som er dannet ud fra danseorkesteret, Albatros). De har spillet sammen i ca. 17 år
og de gjorde det igen godt, der var mødt mange op med madkurven udover bestyrelse, medhjælper og Lone’s Hekse optog (en stor tak til dem), vi havde igen LEJET det store telt i Fuglse. Der var mange mennesker ved bålet, som kunne høre båltaler Lone Schou, som var årets Borger 2016.

Den 14. september indkaldte vi til en ekstraordinær generalforsamling, fordi at vi efter sidste generalforsamling ikke kunne vælge 2 suppleanter på grund af de ringe fremmøde og vi dermed ikke opfyldte foreningens vedtægter.

Der var et flot fremmøde og vi fik valgt 2 suppleanter som er Finn Simonsen for 2 år og Bjarne Ørum Andersen for resten af året, her udover fik vi tilsagn om 12-15 nye hjælper.

Der var en god debat aften med mange gode ting.

Vi havde den 27. oktober virksomhedsbesøg på Femern Belt, som også bød på kaffe/vand og vi havde selv kage med.

Jeppe Clemmensen fortalte om det store Projekt som må vente på sig, men vi skal være glade for at det hele skal foregå på denne side. Det var rigtig interessant at hører og hvor besværligt det er med Scandlines og Tyskerne. Der deltog 34 medlemmer.

Mandag den 30. oktober holdt vi et orienteringsmøde i Holeby Hallens cafeteria

Tilstede var Bestyrelsen og ca. 10-12 hjælpere (nogle spillede indimellem badminton).

Nødråbet gjorde at vi fik nogle flere hjælpere, så det ikke behøver at være de samme hver gang og at der er flere hænder til de store opgaver.

Kirke stien er renoveret, men vi har haft lidt problemer med græsslåningen og man flytter ikke vores Borde/bænke, så det har jeg måtte gøre hver gang de har slået græs.

Vores juletræstænding med Sakskøbing Tambourkorps, Lone Schou (Pipaluk), HIF, spejderne, og m.fl. som deltog i optoget, det var rigtig stort og flot (en stort tak til dem og håber at de kommer igen til næste år). Juletræet bliv tændt af årets Borger, som var Preben Friis.

Det var et rigtig flot juletræ som var doneret af Maglemose 12

Gløgg, æbleskiver, slik og juice var sponsoreret af Dagli’Brugsen. 

Juleudsmykningen var som altid flot, da vi havde købt nyt for ca. 6.000,- kr. til erstatning for det der blev ødelagt sidste år. Det var dejligt at der ikke var noget hærværk, men kun en udskiftning på en stander på grund af fugt.

Det gik helt fantastisk med opsætning, vi var stort set færdig med det hele kl.15:00 og nedtagningen var vi færdige med kl.13:00. Takket være de flere hjælpere.

Herefter havde Bent Pawlik sponsoreret en øl smagning for vores flotte arbejdet. En stort tak til Bent og ikke mindst til alle de gode hjælper, uden dem er det surt.

Tak til dem som har leveret EL.                             

Vi holdt igen juletræsfest for børnene, med Niels Plys som nisse om juletræet med sang og leg, trylleshow og ballonshow. Han underholdte i 2 timer for børn og forældre.

Godteposer og juice var sponsoreret af Daglí’Brugsen. Juletræet var sponsoreret af Margit Nielsen Vestervej 101.

 Det var igen en stor succes, der deltog 66 børn sammen med deres forældre og/eller bedsteforældre, så der var omkring 200 i Hallen.

Vi vil gentage succesen igen i år.

Jeg har deltaget i 2 møder med politiker og foreninger ang. vores gamle skole. Jeg anbefalede at man skulle bevare den og samle alle foreninger i den, få Dart, Folkedanserne og Radio amatørerne op ad kælderen så har skolen også de rum at råde over. Jeg mener at de kan sagtens være i den skole, sammen med HBG, Ballet, spillemænd og ungdomsskolen og evt. BMX.  Det blev godt modtaget af politikerne. Men det viste sig at hvis skolen skulle bevares, skulle borgerne købe den som Medborgerhus. Så i dag er der nedsat en styregruppe der forhandler med Lolland Kommune om købet. Jeg håber at borgerne støtter op om Projektet.           Man kan støtte med køb af Andelsbevis, støttemedlem og hjælp.  

Der er også i år nogle ildsjæle der har startet et lokalt blad (Pelikanen), som er et rigtig godt blad, som bliver omdelt i Holebys gammel Kommune af frivillige hjælpere. Redaktionen er også frivillige personer. Også en stor Tak til dem.

Der sker og kan ske en masse i Holeby hvis vi står sammen, og det er nødvendigt.   

Flagalléen var op til 2 konfirmationer i 2017, sponsorer var Lollands Bank og Dalig’Brugsen ”KVIK”.

Vi havde sponsoreret flagalléen til HIF’s Jubilæum.

Vi havde også sponsoreret ca. 20 flag i Holeby Parken da BMX havde DM.

Brugsen har lejet lidt flag og telt.

 Vi har samlet affald igen i året der er gået, vi mødtes i skole-gården søndag d. 2. april kl.9:45 til lidt morgenbrød inden vi startede ud på ruterne.

Morgenbordet var sponsoreret af Dagli’Brugsen.

Der var mødt 13 personer med bestyrelse til at hjælpe.

Det var kun de halve af sidste år, men der var Banko, modeshow og indsamling til kræftens bekæmpelse.

(Vi fik 3 nye medlemmer. Velkommen til dem)                                                          

Der blev indsamlet.:           (300 kg) ? Brandbart affald

 (350 Dåser)

   (10 kg Glas)

    (10 kg Jern

Medlemsantal

2009                     384 personer        19 virksomheder

2010                     387 personer        26 virksomheder

2011                     363 personer        23½ virksomheder

2012                     371 personer        24 ½virksomheder

2013                     325 personer        22 ½ virksomheder

2014                     378 personer        22½ virksomheder

2015                      349 personer        22 + 3 med ½ kontingent virksomheder

2016                      348 personer        23 + 3 med ½ kontingent virksomheder

2017                     346 personer        21 + 3 med ½ kontingent virksomheder