Generalforsamling d. 19-04-2016

  • Post author:
  • Post category:Beretning

Generalforsamling d. 19-04-2016


Formandens beretning

Sankt Hans aften med et bål som var sponsoreret af Bursø Skrot. Musikken var Rødby Harmonika klub, som igen gjorde det godt, og i år var der mødt mange op med madkurven udover bestyrelse, medhjælper og Lone’s Hekse optog (en stor tak til dem), vi havde LEJET et stort telt i Fuglse. Og vi havde fået en ny fyrværker, da ham vi havde ca. en mdr. før meddelte at han ikke kunne.

Der var mange mennesker ved bålet, som kunne høre båltaler Karen Romme, som var årets Borger 2014.

Flagalléen var op til 1 konfirmationer i 2015

Brugsen har lejet lidt flag og telt.

Vi har i år købt 10 nye flagstænger og 2 nye bord/bænkesæt til vores område.

Vi havde den 15. oktober virksomhedsbesøg på Vikima Seed, som også bød på kaffe, kage og vand.

Det var rigtig interessant og der deltog 45 medlemmer og 8 ikke medlemmer, som så må betale for at deltage, så det må siges at det var en succes. 

Vi har haft lidt problemer med Kommunen ang. Grunden hvor købmandsbutikken lå, man rev bygningerne ned men vi mener ikke at grunden var lavet færdig og man ikke kunne have at den så ud som den gjorde. Vi kontaktede Teknik og Miljø for at høre hvad de havde tænkt sig, her meddelte man at grunden var færdig og godkendt og de havde ikke penge til det, men vi kunne købe grunden eller søge om brugsretten, jeg meddelte at vi ikke havde noget at bruge den til, men vi ville have at det så pænt ud når man kørte ind i vores by. Jeg fik så at vide at man kunne søge Landsby fornyelse Fonden, som også er kommunalt om penge til færdiggørelse af grunden.

Vi kontaktede Bursø Transport om et tilbud på opfylding med knust beton og afslutte med granit skaver, (for der var ikke så meget pasning da kommunen heller ikke har penge til at passe grunden efter.)vi ville så sætte et træ og bænk på grunden, vi søgte så om 50.000,- kr.

Vi fik afslag da der kun var 200.000.- tilbage og de skulle bruges til andet.

Jeg kontaktede så Teknik og Miljø igen for at få samme historie igen, hvor jeg så meddelte at jeg ville tale med Henrik Høegh som er deres chef, hvad jeg så gjorde. Henrik ville så tale med dem i Teknik og Miljø, herefter overgik det til Park & vej, som jeg så havde møde med den 8. februar + Teknik og Miljø.

Resultatet blev så at vi skulle leje grunden for 0 kroner og de ville lave den færdig og så græs. Dagli´Brugsen ”KVIK” vil betale et Egetræ og Borgerforeningen vil sætte en bænk omkring træet.

Og vi skal herefter selv passe grunden, men så håber vi også at vi får en pæn indgang til byen.

Jeg blev ringet op torsdag den 17. april af Birthe (købmandens Datter) som havde set på Facebook at Borgerforeningen havde taget hånd om grunden efter nedrivning af sit fødehjem, det var hun meget glad for og har derfor doneret 5.000 kr. til pasning af grunden.  

Vores juletræstænding med Sakskøbing Tambourkorps, Lone Schou (Pipaluk), HIF, spejderne, Heidis Stald Thuja fra Fuglse, og m.fl. som deltog i optoget, det var rigtig stort og flot (en stort tak til dem og håber at de kommer igen til næste år). Juletræet bliv tændt af årets Borger, som var Lillian Nielsen fra HIF´s Venner.

Det var et rigtig flot juletræ som var doneret af Dan Revision i Holeby.

Gløgg, æbleskiver, slik og juice var sponsoreret af Dagli’Brugsen. 

Juleudsmykningen var som altid flot og vi havde fået klippet de sidste træer på Torvet (så det var super). Vi har ikke haft noget hærværk på det.

Jeg vil hermed takke alle de frivillige som har hjulpet os og tak til dem som har leveret EL.

Vi holdt igen juletræsfest for børnene, med Niels Plys som nisse om juletræet med sang og leg, trylleshow og ballonshow. Han underholdte i 2 timer for børn og forældre. Han stod også for udlevering af godteposer og juice som var sponsoreret af Daglí’Brugsen.  Man må sige at det var en stor succes, der deltog 62 børn sammen med deres forældre og/eller bedsteforældre, så der var omkring 200 i Hallen.

Vi vil gentage succesen igen i år.

Vi har samlet affald igen i år, vi mødes i skolegården søndag d. 17. april kl.9:45 til lidt morgenbrød inden vi startede ud på ruterne.

Morgenbordet var sponsoreret af Dagli’Brugsen.

Der var mødt 28 personer med bestyrelse til at hjælpe.

Man kan sige at der god opbakning.                                                        

Der bliv indsamlet.:

(170 kg)? Brandbart affald (2014 125 kg) (2015 170 kg)

Ca. (200 Dåser) (2014 225 dåser) (2014 250 dåser)

(20 kg Glas) (2014 10 kg) (2014 20 kg)

(50 kg Jern) (2014 10 kg) (2014 20 kg)

(30 kg Plast)

Medlemsantal

2009                      384 personer 19 virksomheder

2010                      387 personer 26 virksomheder

2011                      363 personer 23½ virksomheder

2012                      371 personer 24 ½virksomheder

2013                      325 personer 22 ½ virksomheder

2014                      378 personer 22½ virksomheder

31.12.2015           349 personer 22 + 3 med ½ kontingent virksomheder

.

I ÅR 2016/17 HAR VI BESLUTTET

Vi vil samle affald igen i 2017.

Vi vil i maj mdr. få malet billederne op, på muren ved Erhversparken  (Holeby Diesel).

Vi vil lave Sankt Hans bål i Holeby Parken igen i år, der vil være mulighed for at medbringe sin madkurv og man kan købe øl og vand i Parken. Vi vil  IGEN i år rejse et telt på 190m² som vi lejer af Fuglse beboerforening, hvis det skulle blive regnvejr. I år underholdes vi af Just two, bål og fyrværkeri kl.22:00.  (Båltaler vil blive Årets borger i 2015 LILLIAN NIELSEN)

(Jeg håber at der vil blive noget med hekse og trolde igennem byen til Parken igen i år, fra Lone Schou fra Pipaluk).

Vi vil undersøge om vi til efteråret kan få foredrag

Juletræstænding vil blive som sædvanlig. Og håber at optoget vil blive mindst lige så stort som sidste år.

Så bak op om dette når den dag kommer.  

Juletræsfesten vil blive som sidste år 3. juledag,