Generalforsamling d. 20-05-2014

  • Post author:
  • Post category:Beretning

Generalforsamling d. 20-05-2014


Formandens beretning

Sankt Hans aften med et bål som brændte fuldstændig perfekt. (Bålet var sponsoreret af Bursø Skrot) Musikken var Højreby spillemandslaug, som igen var rigtig gode, og i år var der mødte ca. 25-30 op med madkurven udover bestyrelse og medhjælper, men det blev desværre meget regnvejr, så vores telt var godt pakket, så vi skal nok have et telt mere. Og vores fyrværker var desværre blevet syg og kunne ikke kommer, men det var måske meget heldigt for vi havde ikke fået meget ud af fyrværkeriet, da regnen stod ned i stænger. Der var mange mennesker ved bålet, ca. 500 som kunne høre båltaler Henning Rasmussen fra Bursø, men folk forsvandt hurtig på grund af regnen. (Alt i alt var det en succes.)

Flagalléen var op til en konfirmation i 2013.

Brugsen har lejet lidt flag og telt.

Den 15-5-2013 kontaktede jeg Gert Mortensen ang. Pasning af vores grønne områder.

Den 21-5-2013 fik jeg tilbagemelding fra Park og vej med at

Brugsgræs: slås 12-16 gange årligt.

Fælledgræs: 2-3 gange årligt.

Naturgræs: 1 gang årligt.

Det kunne jeg ikke leve med, derfor ringede jeg til Gert igen og spurgte jeg om ikke vi kunne mødes ved åstedet i stedet for at vi ringe og skrive til hinanden, så det gjorde vi så.

Den 19-6-2013 mødes Gert og jeg ved Holeby Parken sammen med Kjeld Jensen fra Park og vej, her talte vi tingene igennem og herefter kørte jeg dem en tur igennem Parken og byen for at vise hvor galt det så ud med vores område.

Kjeld kunne godt se at jeg havde ret i min klage og lovede at det blev der rettet op på, også mælkebøtterne ville blive slået inden de kastede frø.

Den 26-6-2013 fik jeg tilbagemelding om at græsset må max. blive15 cm.

Den 8-7-2013 skrev jeg til Park og vej om der var noget jeg havde misforstået, da græsset endnu ikke var slået efter vores aftale.

Men da de havde meget at rydde op efter den gamle aftale, vil det snart ske.

Den 30-9-2013 var vi på virksomhedsbesøg på Skovnæs Kartofler, dette var en stor succes.

Den 14-10-2013 Kontaktede jeg igen Kommunen om vi kunne få klippet nogle af træerne på pladsen ved Bus station og Brugsen, så var det letter og pænere at hænge lystæpper op.

Dette blev så gjort i november.

Vi havde et bestyrelsesmedlem som trak sig den 27-10-2013,

Det var jo lidt kedeligt hvor vi skulle til at pynte byen.

Vores juletræstænding med borgervæbningen som ikke var så mange i år, fakkeloptog, og Lone Schou (Pipaluk) havde i år syet ca. 100 dragter som deltog i optoget, der var også en masse udefra som deltog i optoget, det var rigtig flot og stort (en stort tak til dem og håber at de kommer igen til næste år). Juletræet bliv tændt af årets Borger, som var Mogens (frø) Chris                           tiansen.

Det var et rigtig flot juletræ som var doneret af. Jørgen Kjær Pedersen fra Sønderhøj.

Gløgg, æbleskiver, slik og juice var sponsoreret af Dagli’Brugsen. 

Juleudsmykningen var som altid flot. Vi har udskiftet nogen lyskæder på grund hærværk.

Jeg vil hermed takke alle de frivillige som har hjulpet os og tak til dem som har leveret strøm.

Vi holdt igen en gammeldags juletræsfest for børnene med julemændene (Keld og Birthe), og igen havde Alice (årets Borger 2012) sammen med Astrid på violin og?? på klaver påtaget sig at underholde for børn og forældre med sang og dans om juletræet ca. ½ time. Herefter var der godteposer og juice som var sponsoreret af Daglí’Brugsen. Efter en ½ times pause startede Alices team igen med lege om juletræet. (juletræet var doneret af Hans Erik Christiansen Kæmner)

Der detog 80 børn sammen med deres forældre eller bedsteforældre

Vi har samlet affald igen i år, vi mødes ved Hallen søndag d. 27. april kl.9:45 til lidt morgenbrød inden vi startede ud på ruterne.

Morgenbordet var sponsoreret af Dagli’Brugsen, Guldbageren og Tips og Lotto.

Der var mødt 28 personer med bestyrelse til at hjælpe.

Man kan sige at der god opbakning.                                                        

Der bliv indsamlet.:

125 kg Brandbart affald

Ca. 225 Dåser

10 kg Glas

10 kg Jern

300 kg Hegn

Vi har igen i år købt 2 bord/bænkesæt til Parken.

Efter affaldsindsamling søndag måtte jeg henvende til Park og vej, for jeg mener ikke at området er passet efter aftale. Mandag blev der slået lidt græs her og der, onsdag skrev jeg igen til Park og vej for det var ikke som aftalt, græsset skulle slås i hele Parken også ved Sønderhøj, Nødebjerg og Flintebjerg for her var der helt gult af mælkebøtter. Torsdag blev alt klaret (Super godt!!!).

Medlemsantal

2009 384 personer 19 virksomheder

2010 387 personer 26 virksomheder

2011 363 personer 23½ virksomheder

2012 371 personer 24 ½virksomheder

2013 325 personer 22 ½ virksomheder

2014 378 personer 22½ virksomheder 58 pers. Og 4 virksomheder mangler at betale

I ÅR 2014 HAR VI BESLUTTET

Vi vil samle affald igen i 2015, det vil blive den 19. april, hvor vi igen vil mødes ved Hallen kl.9:45 til lidt morgenbrød inden vi starter ud på ruterne. Vi håber at lidt flere borger vil bakke op om dette.

Vi vil lave Sankt Hans bål i Holeby Parken igen i år, der vil være mulighed for at medbringe sin madkurv og man kan købe øl og vand i Parken. Vi vil rejse et telt mere hvis det skulle blive regnvejr. I år underholdes vi af Rødby Harmonika klub, bål og fyrværkeri kl.22:30.  (Båltaler vil blive Skoleinspektør Ole Rommelhoff).

(Jeg har hørt at der vil blive noget med hekse og trolde igennem byen til Parken som arrangeres af Lone Schou fra Pipaluk).

Juletræstænding vil blive som sædvanlig. Men det kan blive et enormt stort optog hvis det lykkes at få folk til at kravle i en dragt fra Pipaluk, her er der rigtige mange forskellige nissedragte.

Lone og vi vil gerne have et stort optog.

Så bak op om dette når den dag kommer.   

Juletræsfesten vil blive som sidste år 3. juledag,