Generalforsamling d. 29-06-2021

  • Post author:
  • Post category:Beretning

Generalforsamling d. 29-06-2021

Formandens beretning

Bestyrelsesmøder :

4 stk.

Sankt Hans aften    

I 2020 havde vi ikke problemer med at få ild i bålet da alt var aflyst på grund af Corona, men årets båltaler Henrik Andreassen var flink at holde båltalen på nettet/Facebook

 en stor tak til Henrik.

 Vi har i år sat små påske LILJER ved alle indfaldsveje og ved vores bænk på grunden, der er og sået kornblomster op til kantstenen mod Højbygårdvej.

 Chikaner i hovedgaden er færdige, nu håber vi så at de får lavet ny asfalt og lavet cykelstien som Lolland kommune har LOVET

 Efter mange tilløb og forsøg ser det ud til at det er lykkes at få vand på Pelikanen, og der er sat nogle nye Københavner bænke op ved Pelikanen og busstopstedet ved gamle bibliotek,

De 2 gamle bænke har Snedker Bent Rasmussen og Det historisk arbejdende Værksted sat i stand, Erhardt og Niels har opsat dem ved stoppestedet ved Medborgerhuset og en nede ved de

 store kastanjetræer i Holeby Parken, så man kan sidde i skyggen og se over søen.

Som i nok har bemærket har Kommunen fjernet vores skrællespande ved busstopstederne og Parken, men efter megen kamp har vi fået 2 i Parken og en bænk, og den skrællespande vi har ved grunden vi passer, vil de ikke tømme, for det er vores trods der står Park og vej på den. Og der er også igen i år problemer med græsslåning.

Det er efterhånden meget op AD bakke og en kamp der slider på en.

I forbindelse med Fars dag 5. juni 2020 og 21 sponserer Værkstedet v/ Johnny Jensen flagalleen. På mors dag sponserer SB-Service v/ Søren Bøgvad flagalleen.

På de 2 konfirmationsdag var Dagli`Brugsen og Lollands Bank sponsor.

Vores juletræstænding og børnejuletræ kom vi let over på grund af Corona.  

Juleudsmykningen var som altid flot,

Vi havde i år købt nyt LED lys til Nordsiden.

Det gik igen helt fantastisk med opsætning, vi var stort set færdig med det hele kl.12:00 og nedtagningen var vi færdige med kl.11:30. Takket være alle de gode hjælpere.

Herefter skulle vi have haft ølsmagning, men det måtte vi heller ikke på grund af Corona

Tak til dem som har leveret EL.                             

Vi har affaldsindsamling igen i år, vi mødtes i skolegården søndag d. 18. april 2021 kl.9:45 til lidt morgenbrød inden vi starter på ruterne.

Morgenbordet er sponsoreret af Dagli’Brugsen.

Vi var 30 personer og samlede ca. 300 kg affald, så galt et stort og tungt flad TV + 2 bagskærm til en lastbil.

Medlemsantal

2009     384 personer     19 virksomheder

2010     387 personer     26 virksomheder

2011     363 personer     23½ virksomheder

2012     371 personer     24 ½virksomheder

2013     325 personer     22 ½ virksomheder

2014    378 personer     22½ virksomheder

2015     349 personer     22 + 3 med ½ kontingent virksomheder

2016    348 personer     23 + 3 med ½ kontingent virksomheder

2017    346 personer     21 + 3 med ½ kontingent virksomheder

2018    329 personer     18 + 5 med ½ kontingent virksomheder

2019    323 personer     17 + 5 med ½ kontingent virksomheder

2020    307personer      17 + 4 med ½ kontingent

2021                 ?