Borgerforeningen for Holeby og Omegn af 2009

afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2020 kl. 19:00 i Holeby Hallens Cafeteria.

Dagsorden ifl. vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se dig.

Vedtægterne kan læses her

Categories:

Tags:

Comments are closed

Facebook
Tilmeld dig vores nyhedsbrev