STØT ET GODT INITIATIV BLIV MEDLEM AF BORGERFORENINGEN FOR HOLEBY OG OMEGN AF 2009

FORENINGENS FORMÅL ER BL.A.:

At understøtte initiativer til glæde for borgerne i Holeby by og omegn og evt. påtage sig opgaver, der er til gavn for borgerne i Holeby, og som kan være med til at øge trivslen i Holeby samt gøre Holeby til en by, der viser, hvad vi vil og kan.

PT FORESTÅR BORGERFORENINGEN:

OPSÆTNING JULEUDSMYKNING/OPTOG HOLEBY             

AFHOLDELSE AF JULETRÆSFEST FOR BØRN I HOLEBYHALLEN

OPSÆTNING AF FLAGALLE VED DIV. ARRANGEMENTER

AFHOLDELSE AF SANKT HANSAFTEN I HOLEBYPARKEN

DELTAGELSE I ÅRLIG AFFALDSINDSAMLING

ÅRLIGT KONTINGENT ANDRAGER: 100 KR. FOR PERSONER OG 1.000 KR. FOR VIRKSOMHEDER

Kunne du tænke dig at støtte dette.

Indmeldelsen kan ske på vores hjemmeside Holeby.dk

Eller til Kasserer Ole Birkelund tlf. 45 20 65 96 31

Og Formand Mogens Christiansen tlf. 45 20 29 26 52